PARA RESEARCH TEAM
FIELD TRIP - FOY/RECOGNE (Bastogne Perimeter)

De tweede Field Trip van het Para research Team voerde ons naar het gebied tussen Foy en Recogne, grotendeels bedekt door het Bois Jacques.
Gelegen aan de weg van Houffalize naar Bastogne is Foy één van de laatste gehuchten die je passeert voordat Bastogne daadwerkelijk bereikt wordt. Aan de overzijde van Foy ligt het eveneens niet al te grote plaatsje Recogne.

Direct na het losbarsten van het Duitse Ardennenoffensief bleek dat Bastogne een sleutelpositie zou bekleden in de directe toekomst. Het wegennet rond de stad was voor beide partijen van vitaal belang; de Duitsers waren immers van plan om via Bastogne de Maas te bereiken, om daarna door te stoten naar de zeehaven van Antwerpen.
Om de verdedigers van de stad de kans te geven zich voor te bereiden op de komende slag werden op 18 December 1944 door Major General Troy Middleton drie speciale gevechtseenheden geformeerd: Team O'Hara, Team Cherry en Team Desobry.
Deze drie gevechtsgroepen kregen als opdracht mee het Duitse offensief tegen te houden totdat er versterking ter plaatse zou arriveren.
- Team O'Hara werd naar het Zuidoosten gestuurd, naar Wardin.
- Team Cherry naar het Oosten, naar Longvilly.
- Team Desobry naar het Noorden (richting Houffalize), naar Noville.
Al in de avond van 18 December trok het eerste Regiment, de 101st Airborne Division de stad binnen; dit waren de Paratroopers van het 501st Parachute Regiment (PIR). 502nd PIR en 506th PIR volgden snel.
Terwijl 2nd Battalion 506th PIR zich ingroef nabij Foy, trok 1st Battalion 506th PIR (A, B & C-Company) op naar Noville waar Team Desobry inmiddels in gevecht was geraakt met troepen van de 2nd Panzer Division, Panzer Lehr en de 26ste Volks Grenadier Division.
Op 20 December 1944 werd Team Desobry (waaronder inmiddels 1st Battalion 506th PIR) teruggetrokken uit Noville. Via de weg van Houffalize naar Bastogne vocht een bonte stoet voertuigen zich terug in de richting van Foy. De stoet bestond uit M10 Tank Destroyers, Halftracks, GMC's met .50 machinegeweren, en iedereen die nog enigszins mobiel was. De 15 tanks, waar Team Desobry over beschikte, waren gereduceerd tot slechts 4 stuks. Het gebied was bezaaid met geheel of gedeeltelijk uitgeschakelde voertuigen, doden en gewonden. De kerktoren van Noville werd opgeblazen door de Paratroopers om te voorkomen dat het een Duitse observatiepost zou worden.

Uiteindelijk zou het tot medio Januari 1945 duren voordat de strijd rond Foy en Recogne gestreden was. De bossen waren het tafereel van hevige gevechten, soms van man tot man. De met Foxholes bezaaide locaties nabij deze twee dorpjes waren deze keer ons doel.

De eerste locatie die we bezochten was het bos nabij Foy, waar o.a. Easy Company 506th PIR ingegraven zat. We bezochten tevens het dorpje Foy, waar diverse gebouwen nog steeds de littekens dragen van de gevechten van bijna 60 jaar geleden.

De tweede locatie die we bezochten ligt in het bos tussen Bastogne en Recogne. In de aangrenzende weilanden grazen tegenwoordig de bizons vreedzaam en is er zelfs een monument te vinden voor de gevallen Amerikaanse Indianen van WW2. Tussen de schuttersputjes vonden wij genoeg sporen van de strijd die hier ooit woedde.

Artikelen: Don van den Bogert
Foto's: Para Research Team / WW2 Paratrooper Webbase
Para Research Team: Cees Jansen, John de Neef, Marcel Jungbauer, Don en Sophia van den Bogert
Additionele bronnen: U.S. National Archives
The Epic of the 101st AB Division
Seven Roads to Hell - Donald Burgett
Fighting with the Screaming Eagles - Robert Bowen
Battered Bastards of the Bulge - George Koskimaki

 

The second Field Trip of the Para Research Team took us to the area between Foy and Recogne, partly covered by the Bois Jacques (Jacks Woods). Situated along the Houffalize - Bastogne road, the small village of Foy is one of the last communities you will pass before you reach Bastogne. On the other side of the road the village of Recogne can be found.

It was obvious that the city of Bastogne was a key location to both parties. The Allies needed to keep control over the roads in the area while the Germans needed to 'take' Bastogne to push on to the river Maas and finally reach Antwerp.

To give the defenders of the city a chance to prepare themselves Major General Troy Middleton formed three special Teams on December 18th 1944:
- Team O'Hara was sent to the South East, to Wardin.
- Team Cherry was sent East, to Longvilly.
- Team Desobry was directed North (direction Houffalize), to Noville.
Their mission was to hold the line until reinforcements reached the area.
In the evening of the 18th of December the first Regiment of the 101st Airborne Division reached the city; the paratroopers of the 501st Parachute Infantry Regiment (PIR), 502nd PIR and 506th PIR were to follow immediately.
While the 2nd Battalion 506th PIR dug in near Foy, 2nd Battalion 506th PIR headed for Noville where Team Desobry was under heavy attack. Elements of the 2nd Panzer Division, Panzer Lehr and the 26th Volks Grenadier Division approached the village of Noville from all sides, coming in for the kill.
On the 20th of December 1944 Team Desobry was ordered to evacuate Noville along the Houffalize - Bastogne road. Using every vehicle they could lay their hands on the men fell back toward Foy. The convoy consisted out of M10 Tank Destroyers, Halftracks, GMC's with .50 MG's and 4 out of the original 15 Tanks. The area was left behind with wrecked vehicles, the dead and the severe wounded.
The steeple of the Noville church was blown by the Paratroopers, preventing it from becoming a German observation post.

Eventually it would take until the middle of January 1945 before the battle around Foy and Recogne was fought. The woods have been witness to some very brutal fights, sometimes even man to man. The locations, still marked by foxholes, where the objective of our Field Trip.

The first location we visited is to be found in the woods near Foy. Easy Company, 506th PIR, 101st AB dug some of these foxholes. We also visited Foy itself, where lots of the buildings still carry the scars of the battle, 60 years later.

The second location is situated in the woods between Bastogne and Recogne. In the fields nearby the buffalo's run around freely these days and you can even find a monument for the Native Americans that fought in WW2. Between the foxholes we found lots of evidence of the battle.

Articles: Don van den Bogert
Photo's: Para Research Team / WW2 Paratrooper Webbase
Para Research Team: Cees Jansen, John de Neef, Marcel Jungbauer, Don en Sophia van den Bogert
Additional sources: U.S. National Archives
The Epic of the 101st AB Division
Seven Roads to Hell - Donald Burgett
Fighting with the Screaming Eagles - Robert Bowen
Battered Bastards of the Bulge - George Koskimaki

This website is dedicated to all Allied Paratroopers of World War Two. They became a 'Band of Brothers' who enlisted for a new type of warfare. They jumped into occupied Holland on Septmber 17th 1944 like Angels from the Sky. We will honor their heritage.