CHAMPS - POSITIE 1

Ons eerste doel was de positie in de bosrand, hoger gelegen aan de rand van Champs. Ter plekke zaten de mannen van B-company 502nd PIR ingegraven in hun foxholes, net voor het hoogste punt van de glooiing in het veld. Met Champs aan linkerzijde vormde dit een deel van de meest vooruitgeschoven geallieerde linie.

Veteraan Forrest Jay Nichols had tijdens de gevechten op 'The Island' (in de nasleep van operatie Market Garden) een Britse Brengun 'gevorderd'. Hij nam dit wapen mee naar de Ardennen en gebruikte het in de strijd rond Champs. Deze pittige Airborne veteraan was in 2002 ter plekke en gaf een goede indicatie waar zijn foxhole destijds te vinden was. Forrest Jay raakte zwaargewond op diezelfde positie tijdens een Duitse mortier aanval. Na de oorlog werd hij een succesvol internationaal groothandelaar in meloenen.

Wij vonden in de directe omgeving van Nichols' foxhole genoeg fragmenten van Duitse mortiergranaten om een deel van een granaat te reconstrueren. Een deel van dit 'shrapnel' bevatte Duitse gegevens. (Wij maakten enkele fragmenten schoon om deze later als award aan te kunnen bieden aan de veteranen van B-Company).
Tevens vonden we hulzen van .30 en .50 patronen, en diverse koppen van .50 patronen. Eén van deze .50 koppen had een blauwe 'tip', indicatie van een 'Incendiary' lading (ontvlambaar). Kogels met een dergelijke lading werden door zowel 'grond'-troepen als geallieerde jachtvliegtuigen gebruikt.
Een .50 machinegeweer werd doorgaans niet gebruikt door Paratroopers gebruikt. Binnen de Parachute Infantry Regimenten was een .30 machinegeweer (de Browning M1919) wel een veelgebruikt wapen. Het .50 machinegeweer werd echter weer wel veelvuldig gebruikt op voertuigen (Tanks, GMC etc.).

In een telefoongesprek dat wij voerden met B-Company man Angelini vertelde hij dat hij met zijn maten een .50 machinegeweer van een GMC had gehaald en mee had genomen de heuvel op bij Champs, naar hun positie. Het krachtige wapen werd op de rand van zijn foxhole geplaatst (in de 'treeline'). Hij herinnerde zich nog levendig hoe hij een huis op middellange afstand 'doorzeefde' waar Duitse soldaten in gevestigd zouden zijn. Hierbij maakte hij gebruikt van normale .50 patronen, tracers (lichtspoormunitie) en armor piercing kogels.

Het glooiende veld waar we enkele van deze koppen vonden was een zeer geschikt terrein voor zowel offensieve als defensieve acties in de 'mistige' fase van de slag om Bastogne. Toen de mist en bewolking eenmaal verdwenen was lag het slagveld wijd open voor de bemoeienis van de geallieerde luchtmacht.

Resultaat van het bezoek:

CHAMPS - POSITION 1

Our first objective was the former B-Company position on elevated terrain at the Champs border. The men of Baker Company were dug in, their foxholes mostly in the treeline. They controlled the area with Champs on their left side and the sloping fields in front of them. This was part of the Allied Main Line of Resistance around Bastogne.

Veteran Forrest Jay Nichols liberated a British 'Brengun' during the last stages of the 502nd stay on 'The Island' following operation Market Garden. He took this weapon into the Bulge and used it during the actions around Champs. In 2002 this veteran visited the location and gave us a very good indication of where his foxhole was situated. Nichols was severely wounded during a German mortar attack. After the was he became a very successful international melon farmer.

In the direct area of the designated location (a grid search over Nichols foxhole) we found enough mortar shell pieces to reconstruct a part of a grenade. A part of this shrapnel had some German markings on it. (We cleaned up the bigger bits to present them as awards to the veterans of B-Company).
We also found cartridges of .30 and .50 caliber and some bullet-tips of .50 caliber. One of these tips had a distinctive (light)blue point, indication of an Incendiary charge. This kind of ammo was used by 'ground' troops as was it used by airforce fighter bombers. Normally you would seldom find a .50 machinegun in the Paratroopers (to much load to carry around). Within the Parachute Infantry Regiments the .30 MG (Browning M1919) was a common kind of weapon. You would find a .50 MG on vehicles like Tanks or GMC trucks.

In a conversation by phone with B-Co veteran Angelini he explained he used such a .50 gun near Champs, borrowed from a GMC truck. Once carried uphill the weapon was installed in front of his foxhole, in the treeline. Angelini vividly remembers 'strafing' a building in the distance that was used by German soldiers. He used normal .50 ammo as did he use armor piercing and tracing ammo.

The sloping fields where we found some of these bullet heads are very well useable for defense as well as offense during the ' misty' phases of the battle of Bastogne. Once the mist and fog cleared the allied Air Force dominated the battlefield once again.

Results of this fieldtrip:

This website is dedicated to all Allied Paratroopers of World War Two. They became a 'Band of Brothers' who enlisted for a new type of warfare. They jumped into occupied Holland on Septmber 17th 1944 like Angels from the Sky. We will honor their heritage.