PARA RESEARCH TEAM
FIELD TRIP - CHAMPS (Bastogne Perimeter)

<%if language="ned" then%>

Medio December 1944 raakten de Amerikaanse Airborne Troopers betrokken bij de verdediging van Bastogne. De stad was een belangrijke schakel in het landelijke wegennet die absoluut niet mocht vallen onder de het geweld van het Duitse offensief. Snel werden de Paratroopers naar de regio gestuurd; in grotendeels open vrachtwagens, niet gekleed op wat hen te wachten stond, niet bewapend om de vijand met gelijke middelen te bestrijden.
Het was hier dat de 101st Airborne Division de bijnaam 'Battered Bastards of the Bastion of Bastogne' verdienden.

Bastogne viel niet in Duitse handen. De stad leed zwaar onder de gevechten, maar de geest van de verdedigers en de bevolking brak niet. Sneeuw en vrieskoude ten spijt. Opgeven? NUTS!

Vandaag de dag kan men op diverse plaatsen zien tot waar het offensief van de Duitse troepen doordrong. De geallieerde cirkel rond Bastogne is afgebakend door koepels van geallieerde tanks. Tanks van reguliere US Divisies, en van o.a. het 705de Tank Destroyer Regiment schreven geschiedenis. In één geval werd er een Shermantank zelfs 'herbevrijd' en gebruikt door Paratroopers van het 506de Parachute Infantry Regiment. 101st AB *.

De perimeter werd ter hoogte van het dorpje Champs verdedigd door het 502de Parachute Infantry Regiment. 101st AB. Veteranen van A en C company van het 'Five-O-Deuce' zijn in de afgelopen jaren met leden van ons team ter plaatse geweest en beschreven de linies en gebeurtenissen zoals ze in hun geheugen gegrift stonden. Zonder hen hadden deze artikelen niet geschreven kunnen worden.

Onze field trip, eind 2003, had een tweeledig doel.

* Bron: Donald Burgett - Seven Roads to Hell. Burgett is een 506th PIR 101stAB veteraan.

Positie 1

Positie 2

Artikelen: Don van den Bogert
Foto's: Para Research Team / WW2 Paratrooper Webbase
Para Research Team: Cees Jansen, John de Neef, Marcel Jungbauer, Don en Sophia van den Bogert
Veteranen: F.J. Nichols, R. Angelini, T. Lujon, (B-Co 502nd PIR 101st AB), Capt. Swanson (A-Co 502nd PIR)
Additionele bronnen: U.S. National Archives
The Epic of the 101st AB Division
Seven Roads to Hell - Donald Burgett
Fighting with the Screaming Eagles - Robert Bowen
Battered Bastards of the Bulge - George Koskimaki

 

In December 1944 the US Airborne Troopers got involved in the defense of the city of Bastogne. This 'Bastion' stood out as a hub in the road-web that was not to fall under the German offensive. The battleworn troopers were send to the area in mostly open trucks, blazing through the dark night. They were not dressed for what was waiting for them, nor did they have the weapons to encounter the enemy forces.
It was here that the 101st Airborne Division earned the nickname 'Battered Bastards of the Bastion of Bastogne'.

The city of Bastogne wasn't captured by the Germans, although it did suffer from the continuing shelling. Despite snow and frost the spirit of it's defenders and community did not parish. Surrender? NUTS!

Today the Bastogne Perimeter is marked by several Tank Turrets. Tanks from regular US Divisions and from a.o. the 705th Tank Destroyer Regiment made history around the city.
In one case a Sherman Tank was liberated (again) by Paratroopers of the 506th Parachute Regiment and turned to good use by the makeshift 'Armored Troopers' *

At Champs the Perimeter was hold by the 502nd Parachute Infantry Regiment of the 101st Airborne Division. Veterans of the 'Five-O-Deuce' returned to the scene in the last years with members of our research team. They gave us a vivid recollection of their memories and told about the events as has been etched in their minds for so many years.
These articles could not have been written without their help.

Our Field Trip, at the end of 2003, had two purposes.

* Source: Donald Burgett - Seven Roads to Hell. Burgett is a 506th PIR 101stAB veteran.

Position 1

Position 2

Articles: Don van den Bogert
Photo's: Para Research Team / WW2 Paratrooper Webbase
Para Research Team: Cees Jansen, John de Neef, Marcel Jungbauer, Don en Sophia van den Bogert
Veterans: F.J. Nichols, R. Angelini, T. Lujon, (B-Co 502nd PIR 101st AB), Capt. Swanson (A-Co 502nd PIR)
Additional sources: U.S. National Archives
The Epic of the 101st AB Division
Seven Roads to Hell - Donald Burgett
Fighting with the Screaming Eagles - Robert Bowen
Battered Bastards of the Bulge - George Koskimaki

 

This website is dedicated to all Allied Paratroopers of World War Two. They became a 'Band of Brothers' who enlisted for a new type of warfare. They jumped into occupied Holland on Septmber 17th 1944 like Angels from the Sky. We will honor their heritage.