<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> <% Dim language language=request.querystring("lan") if language<>"ned" and language<>"us" then language="ned" end if %> Band-of-Brothers.nl - US Paratroopers / Living History / Band of Brothers
<%if language="ned" then%>

Met tientallen WW2 gedateerde voertuigen door het ruige Ardennen landschap rijden. Dat is in een notendop samengevat het Keep Them Rolling Ardennen Weekend zoals het jaarlijks plaatsvindt in de Ardennen. Dit jaar had ik het genoegen om in een Dodge WC62 (Weapon Carrier) en een Dodge WC56 (Command Car) mee te kunnen rijden.

Over de weg (verhard en onverhard), bospaden, karrensporen, weilanden en door riviertjes. De route is uitgestippeld en heeft een historische achtergrond. Toen we op de plek stopten die op onderstaande foto is afgebeeld, vroeg ik me af of de US paratroopers hier ook ooit hadden gelopen. Moe, onderkoeld, ondervoed maar met de ijzeren wil het niet op te geven.
We passeerden plaatsjes als Spa, La Gleize, Vielsalm, Poteau en Trois Ponts en we zagen monumenten voor het 508ste PIR en het 551ste PCT. Er zijn honderden monumenten in de Ardennen. Elk dorpje, elke straat, elk veld lijkt zijn eigen verhaal te hebben. Wat is het verhaal van deze weg?

<%else%>

Driving genuine WW2 vehicles through the rugged Ardennes landscape. That's, in a nutshell, the essence of the annual Keep Them Rolling Weekend. This edition I had the privilege of riding along in a Dodge WC62 (Weapon Carrier) and a Dodge WC56 (Command Car).

Following the carefully selected route we passed over highways, tracks, meadows and even some little streams. The trips have a historical background and stopping at the location which is shown at the picture below made me wonder if the US Paratroopers ever passed these fields. Tired, cold, hungry but with a stubborn will to continue his quest.
We drove through villages like Spa, La Gleize, Vielsalm, Poteau and Trois Ponts and we stopped at 508th PIR and 551st PCT monuments. There are hundreds of monuments in the Ardennes. Every village, every street, every field seems to have it's own story. What's the story of this road?

<%end if%>

This website is dedicated to all Allied Paratroopers of World War Two. They became a 'Band of Brothers' who enlisted for a new type of warfare. They jumped into occupied Holland on Septmber 17th 1944 like Angels from the Sky. We will honor their heritage.